Video – Ba bước để nhận ra Ý Chúa

Trong thánh Lễ sáng thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về Ý Chúa. Ngài đã nói cầu nguyện là chìa khóa cho các kitô hữu khám phá về những gì Thiên Chúa muốn và rồi đem ra thực hành. Có ba bước để nhận ra ý Chúa… Xin mời chúng ta cùng click và xem đoạn video để biết rõ: