Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm tuần 3 Mùa Thường Niên

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

Mc 4,21-25

 

Lời Chúa:

“Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.” (Mc 4,24)

Câu chuyện minh họa:

Thi hào Tagore có kể câu truyện ngụ ngôn như sau: Có một người hành khất nọ ngồi bên vệ đường. Hôm ấy, đức vua ngự giá đi ngang qua. Người hành khất cố lê lết đến cổng làng, ngồi đó và nhủ thầm: “Ðây là dịp may hiếm có, tôi sẽ xin đức vua bố thí cho tôi.”

Từ xa, khi thấy xe đức vua, người hành khất đã vẫy tay chào. Nhưng không ai ngờ, khi xe dừng lại, vua chẳng cho gì mà còn giơ tay xin người hành khất bố thí. Người hành khất liền đưa tay vào cái bị, lấy ra một nắm thóc và đặt vào bàn tay vua một hạt thóc. Ðức vua cám ơn, rồi tặng lại một món quà nhỏ bỏ vào cái bị ấy.

Khi về đến nhà, người hành khất mở bị ra, thì thấy giữa những hạt thóc một hạt kim cương sáng ngời. Lúc đó, người hành khất mới hối tiếc: “Phải chi ta cho đức vua cả bị thóc này, thì ta đã được cả một bịt kim cương”.

Suy niệm:

Khi chúng ta cho đi, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị mất, vì Chúa sẽ ban cho ta nhiều hơn những gì chúng ta cho đi. Chúa muốn chúng ta ra khỏi con người của mình là tính ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mà quên đi những người xung quanh đang cần sự giúp đỡ.

Xin Chúa giúp con luôn biết cho đi, biết vượt lên trên những hờn oán nhỏ nhen, để tình yêu Chúa được lấp đầy trong trái tim con.

Têrêsa Mai An