Chào Năm Mới 2023

18/01/2023 Admin 0

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm Hội Thánh Công giáo chọn ngày đầu năm dương lịch là Ngày Thế Giới Hòa Bình và trong dịp này, các […]