Lễ Chúa Biến Hình

06/08/2022 Admin 0

a.- Nguồn gốc và sự phát triển của ngày lễ Lễ Chúa Biến Hình được cử hành nhằm tưởng nhớ về việc cung hiến các […]

Ươm mầm đức tin

21/06/2022 Admin 0

Giuse Lê Đắc Thắng, SJ Hỏi: Làm cách nào để giáo dục giới trẻ theo tinh thần Công giáo? Bởi ngày nay lớp trẻ dù […]

Sống chiều sâu

07/06/2022 Admin 0

Giuse Lê Đắc Thắng, SJ Hỏi: Sinh viên chúng con muốn đi sâu, tìm hiểu sâu hơn về đời sống thiêng liêng, cũng như đi […]