Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tuần V Mùa chay tại G.x Bến Hải lúc 17h00 ngày 2/4/2017 (LM Andre Nguyễn Ngọc Dũng)


Thánh lễ Chúa nhật tuần V Mùa Chay Năm A  tại G.x Bến Hải – Giáo hạt Gò Vấp. Do Linh mục Andre Nguyễn Ngọc Dũng chủ tế vào lúc 17giờ00 ngày 2/4/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các Cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Mời quý Anh chị cùng tham dự qua các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

 

Mười Lời khuyên cho một mùa Chay thánh thiện nhất

 

 

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì