Trực tiếp Tập huấn về Linh đạo và Suy tôn LCTX tại G.x Tân Phú – 17giờ45 ngày 27/1/2016 (Chủ tế LM Giuse Nguyễn Phát Tài)

Buổi tập huấn về Linh đạo, Suy tôn và Thánh lễ kính LCTX tại G.x Tân Phú bắt đầu lúc 17giờ45 ngày 27/12/2015 (Chủ tế LM Giuse Nguyễn Phát Tài). Kính mời quý vị theo dõi trực tiếp trên các Website :

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net