[TRỰC TIẾP]: Lễ kính Thánh Giuse lúc 08h00 ngày 20/03/2023 tại Đền Công chính.

Thánh Lễ kính Thánh Giuse lúc 08giờ00 ngày 20.03.2023 tại Đền Công chính. Chủ tế Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-