Tình Yêu – Sáng tác: Nữ tu Thùy Linh, FMA do chính tác giả trình bày