Thánh Ca: Con có Chúa – Nhạc và lời: Viễn Xứ – Trình bày: Ca sĩ Kim Thúy