Tiệc Cưới Nước Trời

 

 

 

 

Đây là dụ ngôn có tính cách đặc biệt: – Vua ở đây là Thiên Chúa – Tiệc cưới là Nước Thiên Chúa. Chúa muốn nói gì với người nghe Chúa lúc đó và chúng ta hôm nay?

 

 

 

 

“Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới.” (Mt 22,12)

 

Chúa mở lượng khoan hồng nhân ái

Tiệc Nước Trời khoản đãi muôn dân

Giêsu Thánh Tử giáng trần

Nên nguồn lương thực thế nhân dự phần

 

Ít-ra-en được làm thực khách

Đã chối từ tiệc Đấng Thiên Sai

Lời Ngài gác bỏ ngoài tai

Tiệc danh lợi thú trần ai đắm chìm

 

Chúa rảo khắp kiếm tìm mời gọi

Bất luận người nghèo đói giàu sang

Đến mau tiệc cưới sẵn sàng

Niềm vui xoá hết tân toan phận người

 

Thân cát bụi phàm nhân sa ngã

Chúa phục hồi phẩm giá nâng cao

Hân hoan tiệc cưới bước vào

Hiệp thông với Chúa dạt dào sướng vui

 

Vô phúc thay người nào đã đến

Không thi hành lệnh Chúa truyền ban

Mang y phục cưới tồi tàn

Đức Vua tống cổ bẽ bàng tấm thân

 

Chúa biết con muôn phần bất xứng

Đã bao lần áo cưới không mang

Xin ngày ra trước Thiên Nhan

Áo hồng ân Chúa phủ choàng đời con

 

Sợi tơ dọc vuông tròn Ý Chúa

Sợi tơ ngang tình mến khôn vơi

Dệt nên áo cưới rạng ngời

Hân hoan dự tiệc Nước Trời với Cha

Nt. Bích Ngọc