Thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm – Giáo Phận Bùi Chu 21/08/2013

http://youtu.be/xUOOMQkO9j8