Ngoại trưởng Mỹ thăm nhà thờ Chánh toà Saigon

http://youtu.be/xT3LLUa8Tws