Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng năm B

 

 

Chúa nhật ngày 21 tháng 12 năm 2014

Phúc Âm Lc 1, 26-38

Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền

Chúa nhật IV mùa vọng dành riêng để nói về Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria quả thực nắm một vai trò rất quan trọng trong lịch sử cứu độ. Do đó, đoạn Tin mừng của thánh Luca muốn trình bầy một giáo lý, một niềm tin của tất cả những người Kitô hữu tiên khởi về con người của Đức Kitô mà họ đã được tiếp xúc, đã tin theo, đã được đụng chạm tới cái chết của Ngài, nhưng cuối cùng họ đã tin tưởng vào sự sống lại của Chúa. Quả thực, niềm tin ấy là niềm tin sâu sắc, giáo lý của thánh Luca mang một chiều kích sâu xa về lòng tin vào con người của Chúa Giêsu. Đối với cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi, Chúa là người nhưng đồng thời cũng là Thiên Chúa. Sự lạ lùng này đã được diễn tả qua hàng loạt những sự kiện lạ lùng. Mà sự lạ lùng có một không hai trong lịch sử cứu rỗi là việc Mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng tinh tuyền của Mẹ…

MARIA NHẬN LÃNH CÔNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA CHÚA VỚI LÒNG TIN SÂU XA:Nhân loại sẽ không có gì để nói, để diễn tả nếu Mẹ Maria cũng để mình cuốn hút vào những sự việc trần thế và lạ lùng theo kiểu trần gian. Không, Mẹ Maria đã có một thái độ rất siêu nhiên, bình thản, an bình trước công trình cứu rỗi của Thiên Chúa đang diễn ra một cáh hết sức lạ lùng trong lịch sử cứu rỗi. Maria đã có một cử chỉ, một thái độ hoàn toàn khác với tư tế Giacaria khi Ông biết vợ Ông sẽ thụ thai con trong lúc tuổi già. Giacaria đã ngờ vực, đã sửng sốt hầu như không muốn tin. Còn Maria, Mẹ đã thưa với sứ thần:” Này tôi là nữ từ của Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo như lời sứ thần loan báo”. Một lời ưng thuận, một lời xin vâng đã làm đảo lộn nhân loại vì Mẹ Maria đã sống niềm tin, phó thác tuyệt đối. Một lời xin vâng vượt lên tất cả mọi dự đoán của người trần. Maria đã tin tưởng tuyệt đối, nên Mẹ đã đón nhận Con Thiên Chúa làm người trong niềm tin thâm sâu, trước khi đón nhận Chúa Giêsu trong thân xác của mình. Sau này, khi Chúa Giêsu lớn và đi rao giảng, có người báo với Chúa rằng Mẹ của Ngài và anh em của Ngài đang tìm Chúa ở ngoài. Chúa Giêsu đã khẳng định:” Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa là Mẹ và anh em của Ngài”. Nói lên điều đó, Chúa Giêsu không có ý phủ nhận vai trò làm Mẹ của Đức Trinh Nữ Maria, Ngài xác định Maria đã là Mẹ của Ngài cách trọn vẹn và còn liên hệ trên bình diện tinh thần, trên bình diện siêu nhiên.

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN: Mẹ Maria đã thực hiện lời Chúa cách trọn vẹn và suốt cuộc đời của Mẹ, Maria đã luôn làm theo ý Chúa. Do đó, dọn đường cho Chúa đến là lắng nghe và thực thi lời Chúa trong đời sống của mình. Đây là con đường đưa nhân loại, đưa từng người vào mối liên lạc mật thiết thâm sâu với Chúa Giêsu. Lời của Chúa dẫn nhân loại đi vào một cuộc sống mới, một thế giới mới, thế giới nhuộm đầy tình thương. Lời của Chúa dẫn nhân loại tới tận Hang Đá Bêlem, để chiêm ngắm một Hài Nhi nghèo hèn, mang tên Giêsu đang nằm trong máng cỏ lừa. Lời của Chúa dẫn mỗi người, dẫn nhân loại đi tới với những người nghèo, người đau khổ, người neo đơn, những người đang vật lộn với những khó khăn của cuộc sống. Dọn đường và đón nhận Chúa là sống trọn vẹn kiếp sống làm người với lòng tin thẩm sâu. Tiếp nhận Chúa là học hỏi lời Chúa, làm cho lời Chúa thấm nhập tận đáy sâu của tâm hồn con người đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống của mình. Mẹ Maria quả là mẫu gương chói lòa vì Mẹ đã đón nhận Con Thiên Chúa một cách trọn hảo.

Lạy Mẹ Maria, xin ban cho chúng con một quả tim mới để chúng con biết lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống.

Linh mục Giuse Maria Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh