Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Tư tuần 5 Mùa chay

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY

Lễ Truyền Tin

Lc 1,26-38

 

Lời Chúa:

“Thưa Bà Maria, xin đừng sợ vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa”. (Lc 1,30)

Câu chuyện minh họa:

Bị một nhát búa giáng lầm, ngón tay cái của một thanh niên mất khả năng làm việc. Một người bạn khi nghe biết, nói: “Thật quá tệ!”

Nhưng anh là người triết lý. Anh trả lời: “Không. Nó là một trong những điều tốt nhất xảy đến cho tôi. Nó đã dạy tôi đánh giá ngón cái. Trước đây tôi chưa bao giờ biết giá trị của nó. Tôi đã khám phá ra con số thực ngày đầu tiên sau khi ngón cái bị đau, rằng có 257 thứ tôi đã dùng ngón cái mỗi ngày trong đời mà không cần một chút suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng hầu như nó không thể thiếu đối với tôi”.

Suy niệm:

Khám phá ơn Chúa qua từng ngày sống không là điều dễ chút nào. Nhưng đối với những tâm hồn yêu mến Chúa thì dù điều gì xảy ra, họ cũng cảm nhận tất cả là do sự quan phòng của Chúa. Đức Maria đẹp lòng Chúa mọi đàng, Mẹ sẵn sàng vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tiếng “xin vâng” của Mẹ đã ảnh hưởng đến chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Từ tiếng “xin vâng” ấy mà Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Để nói tiếng “xin vâng” ấy, Mẹ đã nói tiếng không với bản thân, nghĩa là từ bỏ ý riêng, để thánh ý Chúa được thể hiện.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con cũng biết xin vâng như Mẹ, để chương trình của Chúa được thực hiện nơi con, để qua Mẹ, con đến với Chúa mỗi ngày một sát gần hơn.

Têrêsa Mai An