Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC) với Ngày Nước thế giới

Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC) với Ngày Nước thế giới

WHĐ (24.03.2015) – “Hướng đến nền công lý về Nước: hành hương vì công lý và hoà bình”: đó là chủ đề của chiến dịch trong Mùa Chay năm nay, do Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC) đề xướng, nhân “Ngày Nước Thế giới” được cử hành vào Chúa nhật 22-03-2015 với chủ đề “Nước và Phát triển bền vững”.

Mạng lưới Đại kết về Nước (EWN) –mà WCC là thành viên– tổ chức chiến dịch này, mời gọi mọi cộng đoàn Kitô hữu cầu nguyện, đối thoại và hành động vì nền công lý về Nước trong 7 tuần lễ, từ ngày 16-02-2015. Mỗi tuần trên mạng của EWN có một bài suy tư nhằm đưa ra những câu trả lời, có nền tảng Kinh Thánh, cho những vấn nạn quan trọngnhư kinh tế học về Nước, sản xuất và vấn đề xử lý nước thải, sản xuất theo nông nghiệp sinh thái và điều chỉnh theo sự thay đổi khí hậu…

Mục sư Kuzipa Nalwamba thuộc Giáo hội hợp nhất Zambia, một trong những người đóng góp suy tư cho chiến dịchnày, phát biểu: “Cần có một thái độ đúng đắn theo Kinh thánh và Thần học về Nước, bởi vì đó là nền tảng của trái đất – là ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà ấy không chỉ là nơi sinh sống của con người, mà chúng ta còn phải chia sẻ với cácthụ tạo khác. Vì thiện ích của chúng ta và của các thụ tạo khác, chúng ta được kêu gọi phải quan tâm đến những tài nguyên, đặc biệt là Nước, vì đó là nguồn sống của mọi sinh vật”.

“Ngày Nước Thế giới” hay “Ngày Nước sạch Thế giới” được tổ chức vào ngày 22 tháng Ba hằng năm trong tất cả các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc từ năm 1993, theo Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, nhằm kêu gọi toàn thế giới quan tâm đến tầm quan trọng của tài nguyên nước; cụ thể, không sử dụng nước một cách lãng phí cũng như tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngọt.

 

An Phú Sĩ