Nhạc Phẩm Đời Thánh Hiến Nhạc và Lời Hàn Thư Sinh Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh