Một buổi hiện ra của Mẹ Maria với Thị nhân Mirjana

MỘT BUỔI HIỆN RA CỦA MẸ MARIA VỚI THỊ NHÂN MIRJANA

 

Thị nhân Mirjana Soldo được Mẹ Maria hiện ra vào ngày mùng hai mỗi tháng. Mẹ ban sứ điệp cho những người vô tín trên phạm vi toàn thế giới. Người vô tín là những người chưa cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa. Như vậy người vô tín không chỉ là những người vô thần mà có cả những người công giáo nữa.

 

Sau đây là Video tường thuật một buổi hiện ra của Mẹ với Mirjana:

 


 

Trong mỗi buổi hiện ra của Mẹ, khách hành hương cùng cầu nguyện kinh Mân Côi với Mirjana, khi Mẹ hiện ra thì mọi người lặng đi trong giây phút linh thánh có Mẹ Thiên Chúa hiện diện. Chỉ một mình Mirjana nói chuyện với Mẹ. Qua làn môi mấp máy, người ta nhận ra cô đang say xưa tâm sự với Mẹ Thiên đàng với tất cả niềm sung sướng vô bờ. Cô không thể cầm được nước mắt khi được thưa chuyện với Mẹ. Kết thúc buổi hiện ra là sứ điệp Mẹ ban cho thế giới.

 

Đây là sứ điệp mới nhất Mẹ ban cho nhân loại trong ngày 02/02/2015.