Một phút với Lời

Thứ bảy, ngày 24/01/2015 (Mc 3, 21 – 22)

Giêsu giảng thuyết thật hay
Đám đông dân chúng đêm ngày đi theo
Nhưng người thân hiểu lầm to
Người đà mất trí mau cho tìm về.

Ai ơi theo Chúa chớ nề
Hy sinh sống đạo trọn bề tín trung.

1. Ghi nhớ

“Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được” (Mc 3, 21).

2. Suy niệm

Lời Chúa hôm nay chỉ vỏn vẹn có hai câu. Nhưng cung cấp cho chúng ta một điều rất lý thú, một bức tranh tương phản. Một mặt, Chúa Giêsu đang thành công vì được dân chúng tin tưởng, tìm đến. Mặt khác, liền ngay sau đó, Chúa nhận ra sự thất bại đối với chính người thân trong gia đình. Người nhà cho là Ngài bị mất trí.

Qua đây, chúng ta rút ra bài học. Thành công – thất bại là một cặp song đối luôn đồng hành. Muốn làm tông đồ Chúa cũng phải sẵn sàng đón nhận những mâu thuẫn như thế trong cuộc sống.

3. Thực hành Lời Chúa

Noi gương Chúa, tập những hy sinh nhỏ bé, đơn sơ như : chuyện ăn uống, nghỉ ngơi… Hôm nay, tôi sẽ cố gắng dành thêm một phút để đọc lại Lời Chúa.

4. Cầu nguyện 

Lạy Chúa! 
Trong cuộc sống thường nhật, 
chính con cũng nhiều lần 
có cái nhìn sai lầm về người bên cạnh 
như thân nhân của Chúa hôm nay. 
Xin Chúa tha thứ cho những lần 
con đã xúc phạm tha nhân, 
làm Chúa phiền lòng, ngoảnh mặt…
Amen.

Nt. Scholastica, Dòng Đaminh Bùi Chu