Lễ Tấn Phong Giám Mục Phụ Tá GP.Long Xuyên 2014

http://youtu.be/nuLieResUx8