Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Bùi Chu THOMAS VŨ ĐÌNH HIỆU

http://youtu.be/Oc04RWux9k4