Kế hoạch phong chức mới giữa Vatican và Trung Quốc đầy khó khăn

Đón nhận điều gọi là mô hình Việt Nam tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết nó

 

Lombardi.jpg
Một ảnh chụp màn hình từ cuộc phỏng vấn truyền hình Phoenix với phát ngôn viên Cha Vatican Federico Lombardi.

 

Phát ngôn viên Vatican cha Federico Lombardi  cuối tuần qua đã cung cấp những gì ngài đã mô tả như là một cách tiếp cận mới để giải quyết những căng thẳng đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm các giám mục.

 

 

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Phoenix – một kênh ở Hồng Kông rất quen thuộc với Trung Quốc – Cha Lombardi đã đề xuất áp dụng cái gọi là “mô hình Việt Nam” cho việc bổ nhiệm giám mục.

Trong thực tế, mô hình này không phải là mới, mà là chủ đề đã thảo luận trong Giáo hội Trung Quốc hơn một thập kỷ trước đây.

 

Vậy tại sao Lombardi khơi lại đề tài này? Đây là thời điểm thú vị. Phỏng vấn của ông với kênh Phoenix sau một loạt các cuộc phỏng vấn với ba vị giám mục thầm lặng Trung Quốc do tập đoàn truyền thông bên trong Rome Vatican.

 

Dường như Vatican đang thử nghiệm nước này để xem cách Trung Quốc sẵn sàng đi vào việc tìm kiếm nền tảng chung cho việc bổ nhiệm trong tương lai.

 

Tuy nhiên, những khái niệm mang tính cạnh tranh về mô hình Việt Nam thực sự hoạt động.

 

Theo Cha Bernardo Cervellera của Viện Giáo Hoàng cho các sứ mạng nước ngoài ở Roma, mô hình này đòi hỏi phải đàm phán. Những tên tuổi được đệ trình bởi Vatican và được đánh giá cho đến khi có sự đồng thuận với chính phủ.

 

Như các chuyên gia Giáo hội Trung Quốc đã nhanh chóng chỉ ra, Trung Quốc không đàm phán chân thành với Vatican, mà theo mô hình này có thể dễ dàng nhìn thấy sự bế tắc hơn là nhu cầu của Trung Quốc đối với các quyền bổ nhiệm giám mục.

 

Nhưng như kênh Phoenix đã nói về mô hình này, đòi hỏi chính phủ phải nộp danh sách cho chính Tòa Thánh – một sự khác biệt nhỏ nhưng quan trọng, một kết quả mang tính ngờ vực.

 

Theo mô hình Việt Nam, Vatican có thể được đặt ở vị trí đánh giá danh sách các ứng cử viên được đề xuất bởi một hội đồng giám mục điều đó không chính thức công nhận là hợp pháp, vì nó bao gồm các giám mục được tấn phong không có sự chấp thuận của Giáo Hoàng.

 

Hơn nữa, các thành phần của hội đồng giám mục hiện hành không bao gồm các giám mục thầm lặng được chuẩn nhận bởi Roma, nhưng không được công nhận bởi chính phủ – không phải là một tình huống thuận lợi cho đàm phán.

 

Để thực hiện theo phương pháp này, Vatican sẽ phải chấp nhận phong chức giám mục bất hợp pháp trong khi cũng hướng dẫn các giám mục thầm lặng tham gia việc phong chức giám mục của chính phủ”.

Nhưng đó chỉ là một trong những vấn đề.

 

Ngoài việc thúc đẩy thành công phương pháp này, cho các linh mục và giáo dân là những người trung thành với Roma và không để hội đồng giám mục từ chối thừa nhận Rôma có quyền trên họ, hai trở ngại khác sẽ vẫn còn.

 

Thứ nhất, nội quy của hội đồng giám mục nói rằng chính phủ “quản lý Giáo hội một cách dân chủ”. Đối với bất kỳ cuộc đàm phán để thành công, chính phủ sẽ cần phải loại bỏ việc làm ngơ trước sự quản lý của Giáo hội và do đó sẽ cần phải sửa đổi điều lệ hội đồng.

 

Thứ hai, hiến pháp nhà nước Trung Quốc nói rằng “các tổ chức và công tác tôn giáo không phải chịu bất kỳ sự thống trị của nước ngoài”. Vì vậy, các điều lệ của quốc gia này cũng sẽ đòi hỏi sửa đổi đối với bất kỳ cuộc đàm phán để mang lại kết quả.

 

Việc đồng ý với bất kỳ thỏa thuận mà không bao gồm các sửa đổi hai bản hiến pháp khác nhau sẽ có nguy cơ đẩy người Công giáo Trung Quốc thành một giáo hội ly giáo.

 

Nhìn thấy ánh sáng này, giải pháp đề xuất của Cha Lombardi thực sự tạo ra nhiều vấn đề hơn là tìm cách giải quyết.

 

Lucia Cheung là người đứng đầu trang ucanews.com tiếng Trung Quốc tại trụ sở Hồng Kông.
(UCAN 23.03.2015)