Đức Tổng Giám Mục Joseph Mitsuaki Takami của Nagasaki âu lo về tình trạng Giáo Hội tại Nhật Bản

Đức Tổng Giám Mục Joseph Mitsuaki Takami của Nagasaki, Nhật Bản, cho biết người Công Giáo trong giáo phận của ngài cảm nhận được “sự đau buồn, hối tiếc và mức độ sâu sắc của cuộc khủng hoảng đức tin” mà Giáo Hội nước này đang trải qua thể hiện cụ thể nơi sự suy giảm số tín hữu Công Giáo Nhật.

 

  JosephMitsuakiTakami 

 Các đánh giá trên được công bố hôm 17 tháng 3 trong một tài liệu được Đức Tổng Giám Mục nêu rõ là rút ra từ các kết luận của Công Nghị Giáo Phận đầu tiên được tổ chức vào năm 2014.

Tài liệu này xem xét một loạt các thách đố mà tổng giáo phận phải đối mặt và đề xuất các bước để vượt qua những gì Đức Tổng Giám mục Takami gọi là “sự tàn héo và yếu dần” của Giáo Hội.

Trong suốt 30 năm qua, dân số Công Giáo Nagasaki đã giảm từ 75,000 xuống còn 62,000. Trong năm 2013, chỉ có 44 người Công Giáo kết hôn.

“Trong đa số các gia đình, chỉ có một thành viên là Công Giáo,” Cha Mamoru Yamawaki, Chủ tịch Uỷ ban Công Nghị tổng giáo phận nói: “Các cuộc thảo luận, do đó, đã tập trung chú ý vào việc làm thế nào để giữ đức tin trong một gia đình như thế khi mà mọi người sống đức tin của họ như những cá nhân.”

Tài liệu cũng ghi nhận rằng cuộc sống tất bật, đầu tắt mặt tối đang đẩy giới trẻ xa lià Giáo Hội.

            (Nguyễn Việt Nam, VCN 31.03.2015)