Canh thức với Thầy – giờ thánh thứ năm tuần thánh

Xin được gới thiệu cùng quý độc giả mẫu 2, Giờ thánh thứ năm tuần thánh của linh mục Thái Nguyên

Nhấn vào đây để tải về

BBT