Đức giám mục Renato Corti sẽ soạn bài suy niệm Đàng Thánh giá ngày thứ Sáu Tuần Thánh

Đức giám mục Renato Corti

WHĐ (08.03.2015) – Theo thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh ngày thứ Sáu 06-03, Đức cha Renato Corti, nguyên giám mục giáo phận Novara, Italia, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô mời soạn các bài suy niệm Đàng Thánh giá cho ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay.

Theo truyền thống, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đàng Thánh giá tại Đấu trường Roma cổ đại Colosseum vào tối thứ Sáu Tuần Thánh – năm nay là ngày 03 tháng Tư.

Đức cha Corti nguyên là giám mục phụ tá của Đức hồng y Carlo Maria Martini từ năm 1981 đến 1990. Đức cha cũng là nhà nghiên cứu về linh mục Antonio Rosmini, mà Đức cha đã tiến hành thủ tục xin phong Chân phước cho ngài với tư cách bản quyền giáo phận Novara. Vì thế, vào năm 2009 các linh mục của Tu hội Bác ái (do Chân phước Rosmini sáng lập năm 1828) đã nhận Đức cha Corti là thành viên danh dự của Tu hội này.

Minh Đức