ĐTC Phanxicô bất ngờ dừng xe thăm gia đình một người khuyết tật

http://youtu.be/aYM1dqFhfjU