ĐHY Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin kêu gọi các Giám Mục

ROMA. ĐHY Gerhard Mueller, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, nhắc nhở rằng các GM giáo phận trên thế giới có nghĩa vụ hoạt động để phòng ngừa những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

 

Trong bài thuyết trình hôm 09-3-2015 và được đăng trên báo “Quan sát viên Roma” của Tòa Thánh số ra ngày 12-3-2015, ĐHY Mueller nói: “Các GM có nghĩa vụ làm sao để các LM trong giáo phận thuộc quyền, đừng phạm các tội lạm dụng. Và nếu những tội ác đó xảy ra và được kiểm chứng, thì việc xét xử thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo Lý Đức Tin, nhưng bộ này luôn cần sự giúp đỡ và cộng tác của các vị Bản quyền, cũng như các nhà giáo luật được chuẩn bị kỹ lưỡng, để hành động một cách hữu hiệu và khôn ngoan”.

 

ĐHY Mueller được mời thuyết trình trong khuôn khổ khóa học đặc biệt tiến hành trong 2 ngày 09 và 10-3 tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền Giáo về “Các tội ác nghịch Bí tích Thống hối”. ĐHY trình bày chung về các tội ác được Giáo Hội gọi là “Những tội ác nặng nhất” trong đó có cả những tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và ngài nhấn mạnh rằng các vị bản quyền của các giáo phận và các cộng sự viên, có nghĩa vụ “phòng ngừa và cảnh giác để tránh cho các tội ác ấy khỏi xảy ra”.

 

ĐHY Mueller cũng nhận xét: trong vòng 15 năm qua, Giáo Hội đã phải đương đầu với “một thách đố nghiêm trọng khiến cho uy tín của Giáo Hội bị nghi ngờ vì một số tội ác của một số phần tử của Giáo Hội và vì Giáo Hội thiếu câu trả lời đối phó với tình trạng ấy.” (CNS 12-3-2015)

 

(Vatican 13.3.2015)

 

G. Trần Đức Anh OP