ĐGH. Phanxicô tông du đến Phi Luật Tân với chủ đề ”Ân sủng và lòng thương xót”

ĐGH. Phanxicô tông du đến Phi Luật Tân với chủ đề “Ân sủng và lòng thương xót”

Mọi việc chuẩn bị đang được tiến hành kỹ lưỡng cho chuyến thăm của ĐGH Phanxicô đến Philippines từ 15 đến 19-01 2015 Tuần này. Hôi đồng Giám Mục Philippines đã công bố trên trang web chính thức về chuyến thăm quan trọng này.

Các trang web đều có một đồng hồ đếm ngược cho đến khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Phi Luật Tân. Logo chính thức của chuyến thăm với chủ đề đã được chọn là “Ân sủng và lòng thương xót”
(Grace and compassion) – (Gnade und des Mitgefühls) luôn hiển thị cùng với một hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Trong chuyến thăm lần này Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm khu vực bị tàn phá bởi cơn bão kinh hoàng Hải Yến của năm trước.

Trang web này cũng có các bài hát chính thức cho chuyến thăm này, mang tên “Tất cả chúng ta con cái Thiên Chúa” (We are all children of God) – (Wir sind alle Kinder Gottes) được hát cùng với những cử điệu nhịp nhàng để diễn tả.

Trang web còn có các lời cầu nguyện chính thức, được cầu nguyện trong mỗi Thánh Lễ cử hành trong cả nước. Chương trình này đã bắt đầu từ ngày 01-08-2014 đến 14-01- 2015 để nói lên tầm quan trọng to lớn này.
Trang Web. cũng đã nhấn mạng đến chuyến thăm lịch sử của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II vào năm 1995. Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Manila lần trước là lớn nhất trong lịch sử, với 5 triệu người tham dự. 

Trầm Hương thơ