Chặng thứ Tư – Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ – Những giọt lệ của tình liên đới