Chặng thứ Tám – Chúa Giêsu an ủi dân thành Giêrusalem – Liên đới và cảm thông