Chặng thứ Bẩy – Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai – Nỗi thống khổ của ngục tù và tra tấn