Chặng thứ Sáu – Bà Vêrônica lau mặt Chúa – Tình yêu dịu dàng của người phụ nữ