Chặng thứ Nhất – Chúa Giêsu bị kết án tử hình – Những ngón tay chỉ trỏ buộc tội