5 phút cầu nguyện mỗi ngày – 30.4.2022 – Thứ bảy Tuần 2 Phục sinh

Suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa

5 phúi Lời Chúa