Không có ảnh

Quá vội!

12/11/2014 Admin 0

      WGPSG — Chiều tàn, nhận tin buồn từ vị linh mục thân quen: em của cha vừa tạ thế! Hỏi thăm một […]