Xuân Phúc Ân

Chúng ta thường trao và nhận bao lời chúc tốt đẹp mỗi độ xuân về, qua những cánh thiệp, điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hay ngỏ lời trực tiếp khi gặp gỡ, thăm viếng nhau.

Dù cho tên và con số của từng năm có thay đổi, nhưng mẫu số chung của mọi lời chúc xuân đều đồng quy về hạnh phúc. Dù lớn hay bé, sang hay hèn, giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ, ai ai cũng khát mong hạnh phúc cho mình và cho người.

Khát vọng hạnh phúc chính là động cơ sâu xa cho những chọn lựa và quyết định quan trọng trong đời sống của mỗi người, dù chúng ta có ý thức hay không. Chẳng phải mọi hành động của Bạn đều, trực tiếp hay gián tiếp, nhằm tìm kiếm một công việc, tình trạng hay môi trường thích hợp, tốt đẹp hay dễ chịu hơn đó sao? Tôi đã không chọn lối sống hiện tại, nếu không nghĩ và dám tin rằng cách sống này mang lại cho mình hạnh phúc thật sự.

Tuy nhiên, đa số người Việt tin rằng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Con người tính toán, lập trình và tìm mọi phương thế để mong đạt đến hạnh phúc, nhưng có thành tựu hay không thì còn tùy thuộc nơi Thiên Chúa. Ai trong chúng ta ít nhiều cũng có trải nghiệm này: người tính không bằng Trời tính.

Là con cái Cha trên trời, Kitô hữu còn xác tín rằng:

Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. (Tv 65,12)

Do đó, đối với người Công giáo chúng ta, ngày tháng năm nào cũng tốt vì thấm nhuần hồng ân của Chúa và vì thời gian là của Chúa. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta có nhận ra ân huệ của Thiên Chúa trong thời gian sống của mình hay không?

Hơn nữa, nếu Bạn cảm nhận được thời gian đã là một ơn lành Thiên Chúa tặng ban, thì chắc Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Thực vậy, chẳng hạn như  tôi còn viết được và Bạn còn đọc được hay nghe người khác đọc giùm những dòng chữ này, đó là một ân ban mà không phải ai cũng có.

Vì thế, khi Bạn cũng như tôi không ngừng khám phá và cảm nghiệm được rằng tất cả là Hồng Ân, thì chúng ta là những người hạnh phúc. Mà khi ta hạnh phúc, thì cuộc sống này trở thành Mùa Xuân: Xuân Phúc Ân.

Vậy ta còn chần chừ gì nữa

mà không mang đến cho nhau

Ân Phúc của Mùa Xuân?

 

(2/2015)