Xin Ngài Thương Con – Nhạc và Lời: Lm. Thành Tâm – Trình Bày: Thu Lệ