Vatican tổ chức trận bóng đá cho các ngôi sao thế giới