Ủy ban Giáo lý Đức tin châu Âu nhóm họp

ROMA, (radiovaticana.va) – Giới hữu trách Bộ Giáo Lý Đức Tin Tòa Thánh sẽ gặp gỡ các vị Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục của các nước Châu Âu từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng tại Hunggary.
 
Được biết, khóa họp này « thể hiện thiện chí của Bộ Giáo Lý Đức Tin nhằm hỗ trợ các Hội Đồng Giám Mục địa phương trong việc khích lệ và bảo vệ giáo lý Đức Tin có tính đến các thách đố tại địa phương ».
 
Lần gần đây nhất, Bộ Giáo Lý Đức Tin của Tòa Thánh cũng đã đích thân đến làm việc với lục địa Châu Phi tại Dar es Salaam, Tanzania vào năm 2009.
 
Được biết, giới chức trách Bộ này cho biết rằng các ngày thích đến gặp tận nơi hơn là triệu tập các vị tham dự viên về Tòa Thánh.
 
Đại diện cho Pháp trong khóa họp này là Đức Cha Eric de Moulins-Beaufort, Giám mục Phụ Tá Paris, hiện đang giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Pháp.
 

Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng