Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Phanxicô Xaviê: Khiêm Tốn Phục Vụ

Saint Phancico Xavie 10

Suy niệm

Khiêm tốn là nhân đức làm cho người môn đệ trở nên giống Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh, Đấng đã nói: “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Người khiêm tốn là người ý thức thân phận nghèo nàn của mình, đồng thời nhìn nhận mọi sự lành họ có là do bởi Thiên Chúa ban cho. Thực vậy, Chúa Giêsu nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Ga 15,5). Không có Chúa, chúng ta không thể hiện hữu, cũng như không thể sống và hoạt động. Chính Thánh Phaolô cũng luôn nhắc nhở: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7).

Bởi ý thức mọi ân sủng đều bắt nguồn từ Chúa, nên người có lòng khiêm tốn thay vì cậy vào sức riêng, họ biết đặt tin tưởng nơi Thiên Chúa, đồng thời luôn sống tâm tình biết ơn Ngài trong mọi sự. Thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận ra ơn huệ Chúa ban và tạ ơn. Nhất là, khi những điều xảy đến, theo lẽ thường, là những điều chúng ta không mong đợi, thậm chí chán ghét cách nào đó, chẳng hạn: đau bệnh, thất bại, bị đối xử bất công, nghèo đói . . . Tuy nhiên, đối với người khiêm tốn, họ luôn vững tin rằng Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành, Quyền Năng, và Giàu Tình Yêu Thương Xót; Thiên Chúa ấy sẽ chỉ muốn và chọn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của Ngài. Với tâm tình đó, người khiêm tốn biết chờ đợi và đón nhận tất cả từ nơi Thiên Chúa với lòng tri ân cảm mến.

Không những thế, người có lòng khiêm tốn tìm cách thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Thiên Chúa ngang qua việc dấn thân phục vụ tha nhân theo gương Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh. Thật thế, khi vào trần gian, mặc dầu là Con Một Thiên Chúa, Đức Giêsu đã tự hạ mình, sống giữa mọi người như người phục vụ. Ngài nói: “Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22,27).

Cả cuộc đời của Đức Giêsu là phục vụ bởi vì, trọn cuộc đời của Ngài là tình yêu. Chúa Giêsu xuống làm người để yêu và phục vụ, cách đặc biệt bằng việc giảng dạy Lời Chúa, chữa lành những người đau yếu, xua trừ ma quỷ. Ngài còn nêu gương phục vụ cho chúng ta khi cúi xuống rửa chân cho các tông đồ tại bữa Tiệc Ly, như lời Ngài nói: “Nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, anh em cũng hãy rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Hơn nữa, Ngôi Hai Thiên Chúa đã vui nhận cái chết trên thập giá để phục vụ hạnh phúc ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Thánh Phêrô, vị tông đồ được Chúa rửa chân, đã cảm nghiệm sâu xa tình yêu cũng như giáo huấn của Thầy, cũng đã làm chứng và dạy rằng: “Ơn riêng Chúa ban, anh em hãy dùng để phục vụ người khác” (1Pr 4,10).

Mặc dầu được sinh trưởng trong một gia đình quý phái, gặt hái được nhiều thành tích trong học tập, và có được một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng thánh Phanxicô Xaviê, nhờ ơn Chúa giúp đã nghiệm thấy chính mình thật nghèo nàn, và mọi sự Ngài có đều là ơn huệ nhưng không Thiên Chúa ban xuống cho Ngài. Thánh nhân xác tín và dạy rằng: “Mọi sự đều hoàn toàn nhờ ơn Thiên Chúa” (Bút tích 116,1). Cũng trong lá thứ này, thánh nhân còn nói, khi được một ân sủng nào thì cần nhớ rằng, chúng ta được ơn ấy là nhờ lời cầu nguyện và công trạng của tha nhân; cũng như nhớ rằng để dân Thánh của Ngài được chăm sóc và phục vụ, mà Thiên Chúa ban cho tôi ân sủng ấy.

Hẳn nhiên, để có được cảm nghiệm thiêng liêng sâu xa này Thiên Chúa đã dày công huấn luyện, thậm chí “cắt tỉa” để thánh nhân ngày một trở nên khiêm tốn, và nương tựa vào chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Thánh nhân chia sẻ:

Nhờ lòng từ bi lớn lao, Thiên Chúa cho phép kẻ thù bày ra bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nguy hiểm nhằm ngăn cản chúng tôi, mục đích là cho chúng tôi biết khiêm tốn và hạ mình, đừng bao giờ đặt tin tưởng nơi sức riêng và khả năng của mình, nhưng chỉ đặt nơi Người và những ai dự phần vào lòng nhân hậu của Người. (Bút tích 90,50).

Với cái nhìn đức tin, thánh Phanxicô Xaviê học đón nhận tất cả những bài học Chúa gửi để thanh luyện Ngài; đồng thời cảm thấy mọi điều Chúa để cho xảy ra là do lòng từ bi lân ái bao la của Đấng là Vua muôn loài.

Cảm kích trước tình yêu thương xót quá lớn lao Thiên Chúa dành cho mình, và để đáp lại, bất chấp bao khó khăn nguy hiểm, kể cả thực tế thiếu thốn, nghèo túng của bản thân về nhiều phương diện, thánh nhân đã hăng say ra đi, để phục vụ Chúa nơi mọi người. theo như Lời Chúa dạy: “các ngươi làm cho những anh em bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta vậy”. Trong một thư gửi cho anh em trong Dòng, thánh Phanxicô Xaviê viết như sau:

Một trong những điều khiến chúng tôi phấn khởi, và rất hi vọng là Chúa sẽ phù hộ chúng tôi, là chúng tôi hoàn toàn biết tỏ tường về chính mình. Thực vậy,chúng tôi thấy rõ mình thiếu tất cả những gì cần phải có để giúp người ta tin kính Chúa Giêsu Kitô. Nhưng chỉ vì muốn phục vụ Chúa mà chúng tôi làm điều này điều kia, nên chúng tôi ngày càng thêm tin tưởng là, vào đúng thời đúng buổi, Chúa sẽ luôn luôn ban cho chúng tôi dư dật mọi sự cần thiết để phục vụ và tôn vinh Chúa. (Bút tích 13,4)

Cầu nguyện
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê, xin ban cho chúng con ý thức rằng, mọi sự chúng con có, kể cả bản thân chúng con, đều là ân sủng Chúa ban do lòng quảng đại và thương xót vô cùng của Chúa. Nhờ đó, chúng con học biết sống khiêm tốn, tạ ơn Chúa không ngừng, và dấn thân phụng sự Chúa nơi anh chị em đồng loại. Amen.

(Hoàng Sơn,SJ)