Trực tiếp: Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Đỗ Thiện Toàn lúc 09:30 ngày 08/06/2024 tại G.x Nam Hải

Thánh lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse Đỗ Thiện Toàn. Lúc 09:30 ngày 08/06/2024. tại Thánh đường Giáo xứ Nam Hải . Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-