[TRỰC TIẾP]: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 ngày 24/08/2023 tại nhà thờ Chí Hòa

Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 15giờ00 ngày 24.08.2023 tại Nhà thờ Chí Hòa. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-