Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX của Giáo hạt Tân Sơn Nhì lúc 15:00 ngày 04/06/2024 tại G.x Tân Hương

Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót của Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Lúc 15giờ00 ngày 04.06.2024. tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hương. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-