TRỰC TIẾP: Thánh lễ Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên, tại Giáo họ Vĩnh Lộc lúc 18:00 ngày 30/07/2023

Thánh lễ Chúa nhật Tuần XVII Thường Niên. Lúc 18giờ00 ngày 30.07.2023. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-