Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật tuần XIII tại G.x Bến Hải lúc 17h00 ngày 2/7/2017 (LM Andre Nguyễn Ngọc Dũng)

Thánh lễ Chúa nhật XIII Thường niên Năm A. Do Linh mục Andre Nguyễn Ngọc Dũng chủ tế vào lúc 17giờ00 ngày 2/7/2017 tại G.x Bến Hải – Giáo hạt Gò Vấp.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các Cụ lớn tuổi, khuyết tật không thể đến được. Mời quý Anh chị cùng tham dự qua các Website hoặc Face book:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Face book: Lctx tan son nhi

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012341222452

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì