TRỰC TIẾP: Thánh lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa Nhật Tuần XXIV TN, lúc 17:30 ngày 16/09/2023, tại G.x Phú Hạnh

Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa nhật Tuần XXIV Thường Niên lúc 17giờ30 ngày 16.09.2023 tại Giáo xứ Phú Hạnh. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-