Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 05/06/2024 tại Đền Công chính

Thánh Lễ kính Thánh Giuse lúc 16giờ30 ngày 05.06.2024 tại Đền Công chính Thánh Giuse. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-