Trực tiếp: Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các nhân viên bác ái tại Mông Cổ Lúc 08h30 ngày 04.09.2023

TRỰC TIẾP
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ GẶP GỠ CÁC NHÂN VIÊN BÁC ÁI
VÀ KHÁNH THÀNH NGÔI NHÀ THƯƠNG XÓT TẠI MÔNG CỔ

Truyền thông Hội đông Giám mục Việt Nam

Lúc 08g30 giờ Việt Nam ngày cuối cùng (04.09.2023) trong chuyến tông du Mông Cổ, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhân viên bác ái và khánh thành Ngôi nhà Thương xót.