Trực tiếp chương trình văn nghệ ‘Thánh hiến & Sứ vụ’