Thuyết trình về Đức giáo hoàng Phaolô VI

WHĐ (20.03.2015) – Hôm thứ Hai 16 tháng Ba 2015, Đại học Bethlehem và Viện Đại kết Tantur đã phối hợp tổ chức một buổi thuyết trình tại Đại học Bethlehem với đề tài “Tầm nhìn đại kết của Đức giáo hoàng Phaolô VI”. Bài thuyết trình do Tiến sĩ Alberto Guasco thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo Gioan XXIII ở Bologna và Đại học Link Campus ở Roma, trình bày. Buổi thuyết trình nhằm ghi nhận việc tôn phong Chân phước cho Đức giáo hoàng Phaolô VI và sáng kiến thành lập Viện Đại kết Tantur và Đại học Bethlehem của vị Chân phước.

Bài thuyết trình dài 45 phút của tiến sĩ Guasco thật xuất sắc. Là một sử gia, tiến sĩ Guasco đã trình bày diễn tiến tư tưởng đại kết của Đức giáo hoàng Phaolô VI một cách có hệ thống với nhiều tài liệu dẫn chứng; ông đã cho thấy một số nhân vật và kinh nghiệm đã ảnh hưởng và định hình tư tưởng của Đức Phaolô VI trước và trong thời gian ngài làm giáo hoàng; ông cũng giúp cử toạ thấy rõ Đức giáo hoàng Phaolô VI đã nhạy bén ra sao và hiểu được các hành động mang tính biểu trưng cao và có chủ ý của ngài với các nhà lãnh đạo Chính thống giáo và Anh giáo.

Sau bài thuyết trình là phần trao đổi của tiến sĩ Guasco với cử toạ –thuộc Đại học Bethlehem, Viện Đại kết Tantur và các thành viên của nhiều giáo hội–, để làm sáng tỏ thêm tầm quan trọng của vai trò của Đức giáo hoàng Phaolô VI trong việc thúc đẩy đối thoại và hoạt động đại kết trong và sau Công đồng Vatican II.

Năm 1964, Đức giáo hoàng Phaolô VI đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Bethlehem và các địa điểm khác tại Thánh Địa. Nhờ mối quan tâm mục vụ đến con người và tầm nhìn đại kết của Chân phước Phaolô VI mà Đại học Bethlehem và Viện Đại kết Tantur đã thực hiện được nhiệm vụ chuyên biệt của mình trong suốt hơn bốn mươi năm qua.
Minh Đức