Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên – Phút lắng đọng Lời Chúa

Mc 1, 21b-28

 

Lời Chúa:

“Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.” (Mc 1,22)

Câu chuyện minh họa:

Một nông dân nghèo Nhật Bản vào Thiên đàng và vật đầu tiên ông nhìn thấy là một kệ dài với những vật rất kỳ lạ. Ông hỏi:

– Cái gì thế? Có phải để nấu xúp?

– Không, đó là những cái tai. Chúng là của những người khi sống ở đời nghe được những điều tốt, nhưng họ không làm. Nên khi chết, tai họ vào Thiên đàng, nhưng các phần khác của cơ thể thì không.

Một lát sau, ông lại thấy một kệ khác với những vật kỳ quái. Ông hỏi:

– Cái gì thế? Có phải để nấu xúp?

– Không, đó là những cái lưỡi. Chúng là của những người sống ở đời bảo người khác làm điều tốt và sống tốt, nhưng chính họ không làm hoặc không sống điều đó. Nên khi chết, lưỡi họ vào Thiên đàng, nhưng các phần khác của cơ thể thì không.

Suy niệm:

Lời giảng dạy của Chúa có thẩm quyền bởi Ngài dùng chính quyền lực của Ngài chứ không van xin người khác. Và quyền lực của Ngài mang lại sự bình an cho con người, có khả năng diệt trừ ma quỷ. Những lời thẩm quyền của Ngài chứng minh nguồn gốc của Ngài đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến trong trần gian để mang lại cho thế giới một kỷ nguyên mới, một nền giáo lý mới, và hơn thế nữa là khai mở Nước trời: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.

Chúa Giêsu đã đến với chúng ta đã hơn 2000 năm, và vẫn hằng hiện diện với chúng ta. Vậy, chúng ta có nhận ra uy quyền của Chúa và xa tránh sự dữ? Chúng ta có thực thi điều chúng ta giảng dạy chưa hay đó chỉ là những lời nói suông?

Têrêsa Mai An